Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Центърът за подкрепа на жертви от сексуално насилие продължава да работи и да надгражда социални услуги

Центърът за подкрепа на жертви от сексуално насилие продължава да работи и да надгражда социални услуги
Проектът за подкрепа на Центъра за жертви на сексуално насилие „Вселена“ ще бъде надграден и разширен. За това се договориха страните в това успешно 5-годишно партньорство, като положиха подписите си Н. Пр. Роб Диксън - посланик на Великобритания, проф. Мария Нейкова – областен управител, Димитър Николов – кмет на Община Бургас, Асоциация „Деметра“, кметове и представители на общински администрации на Община Поморие, Община Несебър, Община  Приморско, Община Созопол,  Община Карнобат, ОДМВР и УМБАЛ Бургас, Районна и Окръжна прокуратура.
„Бургаска област може да е добрият пример в страната за справяне с този толкова болезнен на обществото ни проблем. Само ако работим заедно, можем да осигурим нужната подкрепа и грижа на жертвите, от която те толкова много се нуждят. Искрено се надявам с времето услугите, предоставяни в подобни центрове все по-рядко да бъдат търсени от обществеността“, заяви по време на срещата областният управител проф. Нейкова и допълни, че и в бъдеще областният управител ще продължи да подкрепя и съдейства дейността на проекта.
Кметът Димитър Николов акцентира върху необходимостта този проект да се надгражда, като се обърне специално внимание върху уязвими групи и превенцията. Това потвърди и Дияна Видева от Асоциация „Деметра“, която е пряко ангажирана с работата на център „Вселена“. Статистиката показва, че с 30 % са се завишили сигналите за насилие откакто страната ни е под въздействието на Ковид пандемията. В тази връзка изключително активно работи и т.нар. „Горещ телефон“, който могат да ползват и чужди граждани.
“Този проект е силен заради партньорството между институциите, които създадоха Центъра.  Благодаря за сътрудничеството и отговорното отношение“, заяви от своя страна Н.Пр. Роб Диксън, посланик на Великобритания. Той подчерта, че е изключително щастлив, че този проект ще се развива.
В края на срещата проф. Нейкова и Н.Пр. Роб Диксън се обединиха около идеята за бъдещо сътрудничество в различни дейности между област Бургас и регион във Великобритания.
Центърът за жертви на сексуално насилие „Вселена“ беше създаден преди 5 години по инициатива на Посолството на Великобритания.

Добавено : четвъртък, 24 юни 2021 15:53 горе назад 366