Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Служителите на Областна администрация Бургас участват в обучение по административно обслужване

Служителите на Областна администрация Бургас участват в обучение по административно обслужване
Служителите на Областна администрация Бургас участват в обучение по административно обслужване, организирано от Института по публична администрация с лектор Емилия Александрова от Министерски съвет.  Целта на обучението е да се акцентира върху повишаване квалификацията на служителите и административния капацитет, както и усъвършенстване на самата система за развитие на професионалните умения и квалификация на служителите.
„За мен е важно служителите в администрацията да участват в обучения, защото провеждането на обучения укрепват капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата както в ежедневната работа, така в процеса на изпълнение на съвременните публични политики. Предоставянето на качествени административни услуги е приоритет на служебното правителство и е от особена важност за мен, като областен управител.“ – каза в обръщение към служителите проф. Мария Нейкова и допълни, че амбицията на областния управител е да се създаде Център за комплексно административно обслужване, чрез който да се улеснят гражданите и бизнеса в предоставянето на услуги не само от Областна администрация Бургас, но и от другите държавни структури.
За да не се възпрепятства нормалният ритъм на работа на администрацията, служителите са разделени на две групи, които присъстват на лекции и упражняват с практически упражнения  преподадения материал чрез решаване на казуси.
Обучението включва теми за стандартите за качество на административното обслужване, създаване на Центрове за услуги по чл.5 от Закона за администрацията, методите за  обратна връзка, координация и контрол на административното обслужване, извършено от териториалните звена на централната администрация и от другите административни структури на територията на областта.

Добавено : понеделник, 21 юни 2021 14:53 горе назад 593