Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Междуведомствена комисия провери плажа при кв. "Победа" в Бургас

Междуведомствена комисия провери плажа при кв. "Победа" в Бургас
В изпълнение на заповед на областния управител проф. Мария Нейкова беше извършена проверка на ПИ 07079.661.631 по КККР на гр.Бургас, представляващ крайбрежна плажна ивица – изключителна държавна собственост, находящ се в кв.Победа, гр.Бургас. Проверката се извърши от междуведомствена комисия, в която се включиха служители и експерти от регионалните структури на: ОДМВР, Зонално жандармерийско управление, Гранична полиция, Морска администрация, Пристанищна инфраструктура, РИОСВ, РЗИ, ИАРА и Община Бургас.
 
На място се констатира следното:
Наличните лодки по море и суша са общо 30 на брой. Една част от лодките, разположени на брега, са регистрирани плавателни средства, които не са обезопасени и не домуват на регламентираните за това  места. Другата част от лодките са нерегистрирани, с неизвестен собственик и с неустановено техническо състояние и годност за мореплаване, като по същество представляват изоставени плавателни средства.
 
На вода се констатираха общо 10 броя лодки, от които 6 броя без видима регистрация, 4 от тях с регистрация.
На плажната ивица се констатираха общо 20 броя лодки, от които 6 броя без видима регистрация, 13 броя с регистрация и едно плавателно средство – само с номер без буквено обозначение.
 
Ще бъдат предприети действия по принудително отстраняване на лодките след надлежно уведомяване на собствениците по реда на АПК. С оглед преустановяване на закононарушенията най-ефективни биха били прилагането на превантивни действия. В тази връзка ще бъде засилен контролът в района от Гранична полиция, включително и във вечерната част на денонощието. Ще бъдат поставени предупредителни табели, обозначаващи незаконността на поставянето на плавателни съдове на плажа.
Собствениците на лодки могат да ползват обозначените за това зони в Крайморие, Сарафово, Ченгене Скеле.
 
С оглед на установеното протоколът от проверката ще се изпрати на ведомствата за предприемане на допълнителни действия по компетентност.
 

Добавено : четвъртък, 17 юни 2021 19:52 горе назад 415