Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Набират се допълнително преброители и контрольори за Преброяване 2021

Набират се допълнително преброители и контрольори за Преброяване 2021
„Във връзка с предстоящата кампания по Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. се набират допълнително преброители и контрольори. Най-голям недостиг на преброители има в общините Бургас, Царево, Поморие и Несебър. Крайният срок за подаването на документите от кандидатите е 10 юни 2021 година.“ – това обяви директорът на Териториалното статистическо бюро – Югоизток Калина Казанджиева на пресконференция, проведена в сградата на Областна администрация Бургас. При предстоящото преброяване на населението на област Бургас ще бъдат необходими около 2 хиляди преброители, контрольори и резерви, като над 1,3 хиляди вече са набрани и са потвърдили участието си. С потвърдилите желание да се включат в преброителната кампания ще бъдат сключени граждански договори като заплащането е според утвърдена ценова листа.
Преброяването на населението и жилищния фонд ще е организирано в два етапа. Първият етап обхваща периода от 07 септември 2021 г. до 17 септември 2021 г. и ще се проведе електронно. Вторият етап обхваща периода 18 септември 2021 г. до 03 октомври 2021 г. и е организиран по традиционния начин, а именно чрез посещения по домовете от преброители.  „Целта е да се увеличи процентът на електронно регистриралите се потребители в кампанията по преброяването, имайки предвид усложнената обстановка около Kовид епидемията, като нашите прогнози са, че ще се достигне 50% регистрирали се по интернет“, каза от своя страна заместник-областният управител Владимир Крумов.
В периода 18 септември – 03 октомври (вкл. събота и неделя) преброителите ще имат право да посещават домакинствата от 08,00 ч. до 20,00 ч. За осигуряване спокойствието на населението и предпазване от евентуални злонамерени действия преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от Националния статистически институт (НСИ), като преди това ще преминат специално обучение и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.
Всеки желаещ да се включи в Преброяване 2021, като преброител или контрольор, може да се запознае с допълнителна информация на интернет страницата на преброяването www.census2021.bg и сайтовете на общините, както и на тел. 02/907-84-30.
Това е 18-то поред преброяване на населението и на жилищния фонд в страната и второто по ред електронно преброяване. Статистическото изследване се провежда веднъж на 10 години и обхваща всички хора, живеещи постоянно на територията на страната. Преброяването е важно, защото въз основа на данните от него се определя ресурсът за обществените политики за десетилетие напред.

Добавено : сряда, 26 май 2021 12:49 горе назад 429