Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Спечелен проект

Сайт, филм и туристически изложения ще популяризрат културно-историческото наследство на Бургас и Къркларели

В Областна администрация Бургас се проведе първата среща на работните групи във връзка с реализирането на спечеления проект по програмата за трансгранично сътрудничество - ИПП България - Турция. Проектът спечелил финансиране цели популяризиране на  общите природни и културни богатства и превръщането на областите Бургас и Къркларели в предпочитани туристически дестинации. Реализацията му включва провеждане на масивни и съвременни кампании за рекламиране  на историческо, културно и природно богатство в трансграничния регион. Стойността на проекта възлиза на 92 000 евро, а продължителността му ще бъде 12 месеца.

По време на първата, в рамките на проекта, работна среща експертните групи от българска и турска страна набелязаха конкретни задачи и дейности по изпълнението му. Сред тях са създаване на сайт, който да предостави информация за историята, културата и природните дадености на двете области, почивни комплекси, леглова база, местни традиции и обичаи, фестивали, празници и пълно представяне на всяка една от общините в двата региона. Освен сайта, който ще бъде разработен на български, турски и английски език, се предвижда и издаването на каталози, съдържащи информация на 5 езика. Това ще допринесе за популяризиране на областите и в други страни, различни от България и Турция. Подвижна изложба, запечатала фотоси с най-значимите забележителности, както и с допълнителни такива, които могат да представляват атракция, ще изготвят експертите от българска страна. Колегите им от Турция ще подготвят филм, който да представят по време на специално организирано туристическо изложение в Бургас.

Добавено : неделя, 29 януари 2012 00:00 горе назад 2295