Денонощна телефонна линия в помощ на гражданите на Украйна:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Прием на училищата за учебната 2012 - 2013 г.

Приеха държавния план – прием на училищата за учебната 2012-2013 г.

На заседание ръководено от зам.-областния управител на Област Бургас Златина Дукова  Комисията по заетост към Областния съвет за регионално развитие в   Бургас разгледа и утвърди държавния план – прием на училищата за учебната 2012/2013 година.  Приемът за държавните и общински училища е съгласуван с регионалните структури на работодателите, синдикатите и бюрата по труда. Предпоставките, които определят професиите и специалностите, по които ще се обучават учениците са свързани с потребностите на пазара на труда и възможностите за реализация на завършващите, както и от спецификата на региона.

Общо за областта, за учебната 2011/12 година професионално образование и обучение се осъществява в 28 /двадесет и осем/ образователни институции, от които 16 професионални гимназии, 7 средни общообразователни училища /СОУ/ с професионални паралелки, 1 помощно училище, спортно училище, частна професионална гимназия, частен професионален колеж, с прием след завършено средно образование, Национално училище за музикално и сценично изкуство.

Добавено : вторник, 24 януари 2012 00:00 горе назад 2228 pdf