Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Стотици доброволци подкрепиха кампаниите „Морета без отпадъци“

Стотици доброволци подкрепиха кампаниите „Морета без отпадъци“

Служители от администрациите и доброволци освободиха от стотици килограми отпадъци важни за област Бургас места. Бреговете на езерата Вая и Атанасовско, районът и плажната ивица около резерват „Ропотамо“ към днешна дата “дишат“ спокойно. Автомобилни гуми, стари мебели, строителни отпадъци, пластмаса с различен произход и разнородни битови предмети са изнесени от влажните зони.

            „Кампанията „Морета без отпадъци“ посочва един важен проблем какъвто е безразборното изхвърляне на отпадъци и дава личния пример на стотици доброволци. Почистени са места с важна екологична функция и призивът ни е за отговорно поведение към тях.“- коментира областният управител Вълчо Чолаков. 

            Над 200 са участниците в трите кампании, провеждани по проект на Областна администрация Бургас. Сред тях са служители на РИОСВ, Общините Бургас и Приморско, представители на дирекцията по горите и Областна дирекция „Земеделие“. Активно е участието и на неправителствения сектор в лицето на  Фондация „Виа Понтика“, СНЦ „Зелена Странджа“, „Биоразнообразие“. Почистването започна на езерото Вая в средата на юли, продължи с места около резерват „Ропотамо“ и приключва днес при Атанасовско езеро в частта „Атанасовска коса“.

            „Морета без отпадъци“ поддържа страница в социалната мрежа https://www.facebook.com/SeasWithoutWaste, където се споделя актуална информация по екологични теми, снимки и видеа от кампаниите.  

            В рамките на проект „Съвместни трансгранични инициативи за намаляване на отпадъци в Егейско и Черно море (Seas without waste)” продължават и действията по почистване и облагородяване на канала при езерото „Вая“. Финансирането на втори етап от започналите през 2018 година дейности отново е по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България – Турция 2014 – 2020 г.

 

 


         

Съдържанието на този материал е отговорност на Областна администрация  Бургас и по никакъв начин не отразява гледната точка на Европейския съюз или на Управляващия орган на програмата.

В случай на оплаквания, се обърнете към: upravitel@bsregion.org

Добавено : петък, 21 август 2020 15:32 горе назад 665