Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Областният управител Вълчо Чолаков: Освобождаваме от наем наемателите на държавни имоти за времето на извънредно положение

Областният управител Вълчо Чолаков: Освобождаваме от наем наемателите на държавни имоти за времето на извънредно положение

Oбластният управител Вълчо Чолаков разпореди да бъдат изцяло освободени от заплащане на наем, всички засегнати от кризата с коронавирус субекти, с които институцията има договорни отношения. От заповедта на Областния управител ще се възползват сдружения в обществена полза и фирми, които са преустановили дейност в следствие на въведените пандемични мерки. Частични облекчения получават и фирми, които са продължили да работят, но имат спад в продажбите. За периода от 13.03. до 13.05 наемателите на държавни имоти няма да заплащат месечните вноски към институцията, за помещенията, които използват, гласи разпореждането на Чолаков. Общата сума на облекченията възлиза на стойност 35338,32. Сама по себе си сумата не е голяма, но за бюджета на Областна администрация е едно сериозно перо. Чолаков е предложил вариант, чрез който да се компенсира загубата и едновременно да се подпомогнат 13-те общини в област Бургас, които също са финансово засегнати от пандемията. С писмо до Министерски съвет, бургаският губернатор иска в аванс средствата за местни данъци и такси, които Областна администрация дължи на общините. Ако същите бъдат заплатени в срок до 30 юни, държавната институция ще се възползва от 5% отстъпка. Икономията, която би реализирала Областна администрация е в размер на 37 323,66 лв., което изцяло покрива облекченията направени към бизнеса.    

      “Помощта, която оказваме на наемателите ни не е голяма, но се надявам да е глътка въздух за тях. Постарахме се без излишна документация и бюрократични тежести да дадем възможност всичките ни наематели да се възползват. Областна администрация не разполага с бюджет и за нас и най-малката загуба на средства е проблем. От частния си бизнес съм научен, че не може да си позволя разход, без да имам сигурен приход, който да компенсира. Затова се наложи за пореден път да мислим нестандартни решения. Надявам се да са успешни.“, коментира Чолаков.

В последните 5 години Областна администрация Бургас е сред първите с най-добра финансова дисциплина от 28-те области в страната. Още в началото на мандата си Чолаков ревизира всички договори, минимизира разходите, спира обученията и международни командировки, платени с държавни средства. Политиката на разходи, която реализира Областна администрация я поставя на първите места по спестени държавни средства сред 28-те области в страната

Добавено : понеделник, 18 май 2020 13:52 горе назад 532