Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Заповеди и други важни документи във връзка с обявеното извънредно положение

АЛГОРИТЪМ НА ДЕЗИНФЕКЦИОННИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЕКТИ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19


РД-01-124/13.03.20 ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


РД-01-127/16.03.2020 Заповед за временно забраняване влизането на територията на Република България

РД-01-130/17.03.2020 Заповед на Министъра на здравеопазването във връзка с поставянето под карантина от 17 март 2020 г.


РД-01-138/19.03.2020 Заповед на Министъра на здравеопазването във връзка с временна забрана влизането на територията на Република България на граждани на трети страни


РД-01-140/19.03.2020 Заповед на Министъра на здравеопазването за изменение на Заповед РД-01-130/17.03.2020 г.


РД-01-143/20.03.2020 Заповед на Министъра на здравеопазването за въвеждане на допълнителни епидемиологични мерки


РД-01-153/25.03.2020 Заповед на Министъра на Здравеопазването за допълване на Заповед РД-01-143/20.03.2020 относно контролно-пропусквателните пунктове в областните градповеРД-01-165/27.03.2020 Заповед на Министъра на Здравеопазването


РД-01-219/02.04.2020 Заповед на Министъра на труда и социалната политика относно ангажиментите на работодателите по превенция на риска от заразяване в COVID-19


Актуална информация от МЗ за коронавирус COVID-19 /за граждани и медицински специалисти/: https://www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/informaciya-otnosno-noviya-koronavirus-2019-ncov/
Добавено : понеделник, 16 март 2020 15:33 горе назад 594