Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Експертите по учене през целия живот: Приоритет е обучението фокусирано върху практически умения и преквалификацията на кадри

Експертите по учене през целия живот: Приоритет е обучението фокусирано върху практически умения и преквалификацията на кадри

Eвропейските и национални приоритети в политиките за учене на възрасти и целите към които общността се стреми бяха дискутирани в Бургас. Това се случи по време на работна среща на областната координационна група за учене през целия живот /УЧЖ/. Гост на събитието беше областният управител Вълчо Чолаков.

„Областната координационна група за учене през целия живот в Бургас е една от най-активните структури в Националната платформа „Обединени за ученето на възрастни". Отборът е страхотен. Каузата е трудна. А необходимостта от нови умения след икономическата криза  е доказана.  Не само в доклада на ЕС, но  и в програмата на нашето правителство вече се говори не само за образование, но и за умения“ - коментира националният координатор на програмата Валентина Дейкова. Тя присъства на срещата в Бургас с част от  своя екип.
Експертите обсъдиха подходите за актуализиране на аналитичните инструменти за състоянието на сектора за учене на възрастни в област Бургас. В националната програма 2020 - 2030 година се залага подобряване на показателите на населението на възраст от 25 до 64 години и намаляване дела на преждевременно напусналите образование и обучение. Проблем продължа да бъде пасивността на възрастните по отношение преквалификацията и обучението. За преодоляване на това усилията на кординационните групи ще се насочат към активен диалог и ефективно разпространение на добри и вдъхновяващи практики.  

Друга важна част от новата програма е насочена към подрастващите. Българските ученици винаги са фаворити в международните научни състезания, но според проучването PISA им липсват практически умения, които са жизненоважни за успешната професионална реализация. Според експертите, заради насищането на пазара с такива кадри, работодателите все по-често търсят конкретни умения, вместо диплома. Бързата технологична промяна изисква обучение фокусирано именно върху уменията.

Областният координатор за учене през целия живот в област Бургас и председател на Общински съвет-Бургас проф. д-р Севдалина Турманова подчерта, че основните предизвикателства пред образованието и професионалната реализация се обуславят от динамичното време, в което живеем. „Дори не можем да предполагаме за професиите, в които ще се реализират първокласниците днес, нито за онези, които ще изчезнат. И именно тук е ролята на ученето през целия живот“- каза още професор Турманова.  

Събитието се осъществява по Проект № 614188-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни”, финансиран с подкрепата на Програмата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм +”.

Европейската платформа за учене на възрастни в Европа EPALE е достъпна на следния линк: https://epale.ec.europa.eu/bg

Добавено : четвъртък, 05 март 2020 16:13 горе назад 471