Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Запишете се на безплатно обучение по GDPR в Бургас. Лектори от Комисията по защита на личните данни ще обучават представители на малки и средни предприятия и юристи.

Запишете се на безплатно обучение по GDPR в Бургас. Лектори от Комисията по защита на личните данни ще обучават представители на малки и средни предприятия и юристи.

Запишете се на безплатно обучение по GDPR в Бургас.

Лектори от Комисията по защита на личните данни ще обучават представители на малки и средни предприятия и юристи

Безплатно обучение по защита на личните данни ще се проведе в Бургас на 8 октомври в хотел „Аква“ от 9.30 до 17.00 ч.

Лекциите и презентациите са във връзка с изискванията по GDPR / Общият регламент относно защитата на данните - Регламент 2016/679/.

Обученията са насочени към представители на малкия и среден бизнес. Целта им е повишаване на осведомеността на представителите на МСП, както и на юристите, които работят с малкия и среден бизнес, във връзка с правната рамка на защитата на личните данни.

Лектори ще бъдат представители на КЗЛД, адвокатско дружество Ърнст и Янг, а АПИС Европа АД ще демонстрира безплатното мобилно приложение „GDPR в твоя джоб“.

Записването за участие е възможно и на място, но поради ограничените места в залите има предварителна „регистрация”, която се осъществява от интернет страницата на проекта:

https://www.cpdp.bg/?p=news_view&aid=1542

Комисията за защита на личните данни е координатор на международния  проект /в рамките на който са обученията/ с наименование „SMEDATA: Осигуряване на най-висока степен на защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни чрез иновативни инструменти за малки и средни предприятия и граждани”, съфинансиран от Европейската комисия по Програма „Права, равенство и гражданство 2014 – 2020” на Европейския съюз.

***

Програма на обучението

Защитата на личните данни в Европейската и национална правна рамка

-         Нормативни източници в областта на защитата на личните данни. Цели и обхват на GDPR

-         Концепцията за личните данни. Общите принципи на GDPR, отнасящи се до обработката на лични данни. Ревизираната национална правна рамка

Обработката на личните данни: правни основания, страни и права на заинтересованите страни

-         Правни основания за обработване

-         Информацията: съдържание, срокове и методи на обработката

-         Разграничение между администратор, съвместен администратор, обработващ, други ангажирани администратори. Права на заинтересованите страни

Обработката на лични данни в малките и средни предприятия

-         Събиране и обработка на лични данни за управление на човешките ресурси. Събиране и обработка на лични данни в контекста на трудовото правоотношение

-         Роли и отговорности на организациите при обработката на лични данни. Използване и съхранение на данни. Кодекси за поведение. Сертификати. Обработка на данни за маркетингови цели

Управление и отчетност. Международни трансфери

-         Управление на защитата на личните данни и принцип на отчетност в организациите. Роля и задължения на длъжностното лице по защита на данните. Регистър на дейностите по обработка

-         Анализ на риска и идентифициране на технически и организационни мерки. Управление на нарушенията, отнасящи се до защитата на личните данни

-         Международното измерение: трансфер на данни и процедури за сътрудничество и съгласуваност.

Добавено : петък, 04 октомври 2019 15:36 горе назад 764