Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Честит Национален празник!

Честит Национален празник!

Уважаеми дами и господа,
Честит празник. Трети март- краят на един тежък период за народа ни. Начало на нов живот и нови надежди. Символ на вярата, на несломимия дух. Край на един подвиг, чийто път е застрашително опасен, извиващ се сред планини и гори, сред студ и парещо слънце. Път, по който четници оставят уморени и горди следи. Път, който води до Шипка, до върха на мечтата на народа ни за свобода.
Днес сме благодарни на всички онези мъже и жени, посветили живота си на свободата на България. Онези, чийто последен марш е бил с посока вечността. Да имаме памет, да бъдем признателни, горди и отговорни към делото на предците ни е най-малкото, което ние, тук и сега, сме длъжни да направим. Днес каузата ни е да се научим да ценим свободата, да загърбим безсмисленото противопоставяне и да се съсредоточим върху истински важните неща за всички нас. Надявам се да намерим сили, разум и смисъл, за да го направим. Желая на всички здраве и успехи.
Посрещнете празника със самочувствие за това, което сме и вяра в това, което заедно можем да постигнем в бъдеще.


ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ
Областен управител на област Бургас

Добавено : неделя, 03 март 2019 09:33 горе назад 1118