Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Областна администрация Бургас и Софийски университет подписаха Споразумение за сътрудничество

Областна администрация Бургас и Софийски университет подписаха Споразумение за сътрудничество
Областният управител Вълчо Чолаков  прие поканата на  Софийски университет „Св. Климент Охридски“  за партньорство по един от най-големите проекти на висшето учебно заведение, по който предстои изграждане на Център за върховни постижения „Наследство.бг“.
В продължение на поетите ангажименти зам.областният управител проф. Севдалина Турманова и чл.-кор. проф. дин Иван Илчев  подписаха Споразумение за сътрудничество. Двете страни ще си взаимодействат с цел реализиране на съвместни инициативи в областите на висшето образование и науката, както и в реализирането на Центъра за върховни постижения „ Наследство.бг“.  
На територията на област Бургас предстои да бъдат проведени редица инициативи. Първата от тях е майсторски клас „Изучаване на Кирило- Методиевската традиция- комуникация на европейско културно наследство“. На по-късен етап предстои представяне на пътуваща изложба и работилница на тема „ В началото бе буквата“. Сред плануваните инициативи са подпомагане при реставрация и дигитализация на паметници на културно-историческото наследство на Регионален исторически музей, други местни музеи, Регионален архив, библиотеки, както и съдействие при организиране на археологически разкопки на обекти в област Бургас.

Добавено : четвъртък, 25 октомври 2018 17:11 горе назад 890