Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Новият генерален консул на Русия във Варна с първа официална визита в област Бургас

Новият генерален консул на Русия във Варна с първа официална визита в област Бургас
Областният управител Вълчо Чолаков прие новия генерален консул на Русия във Варна Владимир Климанов, в чийто консулски окръг попада област Бургас.
В хода на протоколните разговори областният управител подчерта, че през годините Областната администрация в Бургас и Генералното консулство във Варна работят в добра координация благодарение, на което са успешно разрешени редица казуси. Обсъдени бяха възможностите за сътрудничество на регионално ниво, побратимяване на градове и подписване на споразумения, които да насърчават двустранните отношения и да задълбочат културния и търговски обмен.
На среща присъства и почетният консул на Русия в Бургас Тонко Фотев, който традиционно придружава дипломатите на територията на област Бургас.
В края на официалната визита Чолаков подари плакет изобразяваш сградата на Областна администрация Бургас.

Добавено : сряда, 18 юли 2018 16:00 горе назад 1802