Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Областната епизоотична комисия разпореди мерки за предотвратяване на заболяването чума по животните

Областната епизоотична комисия разпореди мерки за предотвратяване на заболяването чума по животните
 На заседание на Областната епизоотична комисия, днес в Бургас, бяха обсъдени и разпоредени мерки за  предотвратяване проникването и разпространението на заболяването чума по дребните преживни животни. Със Заповед на изпълнителния директор на Българска агенция за безопасност на храните огнище на болестта е обявено в с.Воден, общ. Болярово, обл. Ямбол.
     Предстои незабавно провеждане на общински епизоотични комисии. В граничните общини Малко Търново, Средец и Царево се забранява търговията, придвижването и транспортът на дребни преживни животни с изключение на тези, предназначени за незабавно клане и след разрешение от официален ветеринарен лекар или на такива преминаващи транзит. Същите ограничения влизат в сила и за едрите преживни животни, отглеждани в обекти заедно с дребни такива. Изключение от забраната е за животните от държави членки, преминаващи транзит и за транспортирането на едри преживни животни след получаване на разрешение от централно управление на Българска агенция по безопасност на храните. Започват  периодични клинични прегледи на дребните преживни животни в трите гранични общини и вземане на проби при съмнение за заболяване. Предвидени са  проверки за нелегална търговия и придвижване на дребни преживни животни на територията на областта и предприемане на мерки съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност при констатиране на нарушения. Кметовете и кметските наместници на населените места имат ангажимента да уведомят собствениците на животновъдни обекти за възникване на заболяването в област Ямбол, и при съмнение за заразно заболяване да уведомяват незабавно обслужващият обекта регистриран ветеринарен лекар и официалния ветеринарен лекар за съответната община.

Добавено : четвъртък, 21 юни 2018 14:23 горе назад 1094