Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Ако сте жертва на корупция, звънете на 112.

Думите подкуп, пари, престъпление и нарушаване на закона бяха първите асоциации, с които учениците от СОУ „Константин Преславски” описаха явлението корупция. Днес по повод Международния ден за борба с корупцията единадесетокласниците бяха поканили областния управител Константин Гребенаров, заместник областния управител Златина Дукова, представители на Бургаски детски и младежки парламент, Регионалния инспекторат по образование – Бургас, НАП и ОД на МВР, да поговорят с тях открито по темата „Корупцията като обществено явление”.

Училищният психолог и ръководител на Свободно избираемия предмет /СИП/ „Антикорупция”, Светозар Янев бе подготвил казуси по картини, изобразяващи корупционни действия, като задачата на учениците и гостите бе да разпознаят сферата, в която се извършват те, както и по какъв начин може да бъдат предотвратени. Част от децата споделиха примерни ситуации, в които те или техни близки са били потърпевши от такива действия, отправен бе и въпроса дали е възможно корупцията да се изкорени из основи.

Добавено : сряда, 28 декември 2011 00:00 горе назад 2230