Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Две деца в риск от изоставяне ще получат подкрепа от Областния механизъм по деинституционализация

Две деца в риск от изоставяне ще получат подкрепа от Областния механизъм по деинституционализация
Областният координационен механизъм по деинституционализация на деца (ОКМД) проведе първото си заседание за 2018-та година. В началото на заседанието бяха отчетени резултати от благотворителна инициатива „Елха на доброто“, която се проведе в област Бургас за втори път. Заместник областният управител и Председател на ОКМД проф.д-р Севдалина Турманова благодари на всички подкрепили кампанията и отчете успешността й, а именно 100 пакета с продукти, дрехи и обувки за деца и семейства в риск направиха Коледата на десетки семейства в неравностойно положение по-щастлива.
В дневния ред на петнадесетото заседание на ОКМД бяха разгледани два случая на деца в риск от изоставяне. Сигналите докладваха отделите за закрила на детето в гр.Царево и гр. Карнобат. Първият случай изисква дете от многодетно семейство със сложна социална картина да бъде настанено в приемно семейство. Вторият се отнася до дете с увреждания, за което съществува риск да бъде изоставено. То е на 3 години, от гр. Карнобат  и е настанено за отглеждане  в Дома за медико-социални грижи в Бургас . За да се запази връзката между майката и детето, ОКМД взе решение да съдейства за настаняване на малчугана в центъра за деца с увреждания от семеен тип в родния му град. За да се случи това първо трябва да се изпълни необходимото услиовие за преминаване през ТЕЛК.  Институциите се ангажираха да придвижат и този въпрос. Целта е да се осигури възможност детето да бъде посещавано по-често от родителите си. Надеждата на социалните работници е, че би могло да се стигне до реинтеграция на детето в семейството.
            В заседанието участваха 24 представители на институции, членове на Областен координационен механизъм, ангажирани за работа с деца в риск на общинско и областно ниво. Регионалният координатор по проект „Приеми ме” информира аудиторията за състоянието на приемната грижа в областта. Членовете на ОКМД поставиха въпроса за липсата на  приемни семейства за деца от 0 до 3 години и подчертаха, че това затруднява работата на отделите за закрила на детето.
            По време на заседанието беше докладван резултата по два случая разглеждани през изминалата година. Началниците на отделите за закрила на детето в Бургас и Созопол съобщиха за успешен край на случая с две дечица- на 2 и 3 години. С помощта на навременната намеса на регионалния координатор на мрежата „Надежда и домове за деца“ Евгения Месерджиева, децата са останали в биологичното си семейство. Отново по линия на сътрудничество с мрежата е била оказа медицинска помощ на дете от гр. Созопол. Малчуганът е получим компетентна лекарска помощ в болница в Пловдив, а майката е подкрепена и подпомогната от националния координатор Кремена Стоянова. 
"Механизмът в Бургас е сред най-успешно работещите в страната. Участието на експертите в него  е на доброволни начала, което го прави институция с кауза. Всяко заседание приключва с конкретни решения за подпомагане на деца и семейства в риск. Ценното е, че Областният координационен механизъм събира на една маса представители на всички институции в сферата на социалното подпомагане, което води до бързо разрешаване на казуси, изискващи намесата на няколко ведомства. Така се пести време, а в социалната работа факторът време е изключително важен. Успешно включваме в работата си и неправителствения сектор, много хора ни помагат когато се налага да осигуряваме неща от първа необходимост като хигиенни материали, хранителни продукти, лекарства, дрехи. "- коментира зам. областният управител проф. д-р Севдалина Турманова.
 

Добавено : петък, 23 февруари 2018 14:40 горе назад 3016