Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Продължават дейностите по проект „Селско- градски партньорства за мотивиране на регионалните икономики“

На 30.11.2017 г. в Областна администрация Бургас се проведе втора среща с регионалните стейкхолдъри по проект  „Селско- градски партньорства за мотивиране на регионалните икономики“ (RUMORE).
Срещата беше открита от г-жа Севдалина Турманова, ръководител на екипа по проекта от Областна администрация Бургас. Г-жа Турманова поздрави присъстващите и представи накратко изпълнените до момента дейности по проекта, както и предстоящите задачи.
Срещата продължи с представяне добри практики от страните-партньори по проекта ог г-жа Златина Сидерова, Сдружение с нестопанска цел „ Експертна подкрепа” – външен консултант по проекта.
Добри практики от област Бургас представиха Проф. Д-р Цонка Годжевъргова  - Лаборатория „Булуритест“  и г-н Петко Георгиев – ICT клъстер Бургас. Представени бяха също така Бюро за научно обслужване и маркетинг към Институт по земеделие  Карнобат и Лаборатория за неорганични соли, Институт по обща и неорганична химия, БАН.
Сред присъстващите бяха представители на научните среди (БАН, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургаски свободен университет), на общините от област Бургас, както и на  регионалните стейкхолдъри - „Победа“ АД, Сдружение „Странджански манов мед“, Черноморски солници, Пчеларска ферма „Зелените хълмове“ и др.
В края на срещата се проведе своеобразна дискусия относно трансфера на иновации от града към селото и възможностите за подкрепа на регионалните стейкхолдъри.
Събитието се изпълнява в рамките на проект  „Селско- градски партньорства за мотивиране на регионалните икономики“ (RUMORE), реализиран с подкрепата на Програма за междурегионално сътрудничество Интеррег Европа 2014-2020 г.

Добавено : четвъртък, 30 ноември 2017 14:06 горе назад 2430