Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югоизточен район под председателството на проф. д-р Севдалина Турманова, Зам. областен управител на област Бургас.

Съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югоизточен район под председателството на проф. д-р Севдалина Турманова, Зам. областен управител на област Бургас.

 На 04декември 2017 г. от 10.00 ч. в залата на Областна администрация  Бургас се проведе съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югоизточен район под председателството на проф. д-р Севдалина Турманова, Зам. областен управител на област Бургас.

На срещата присъстваха представители на министерства, областни управители и кметове на общини в Югоизточен район, представители на организациите на работодателите и работниците и служителите на национално равнище, представители на Управляващите органи на Оперативните програми и др.

На заседанието бяха представени и обсъдени дейностите по следните програми за програмен период 2014-2020 г: ОП „Региони в растеж”; ОП „Иновации и конкурентоспособност”; ОП „Развитие на човешките ресурси”; ОП „Добро управление”; Оперативна програма за храни  и/или основно материално подпомагане, Интеррег ТГС България – Турция.  Съвета продължи с представяне на Възгледи за национални цели и приоритети за устойчиво развитие на България.

Заседанието приключи с Предаване на плакета – символ на Югоизточен район за председателство на РСР и РКК в периода 01.01.-30.06.2018 г. на зам. –областния управител на Област Стара Загора.

Добавено : понеделник, 04 декември 2017 13:59 горе назад 3553