Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Предприеха превантивни мерки за предотвратяване на птичи грип на територията на област Бургас

На заседание, с председател заместник -областния управител проф. Севдалина Турманова, Областната епизоотична комисия набеляза мерки за предотвратяване възникването на заболяването инфлуенца (грип) по птиците на територията на област Бургас. Дейностите, които стартират в Бургаско са превантивни и се изразяват в съвместни проверки от служителите на Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) с представители на орнитоложките дружества, ловнорибарските дружества и държавните горски и ловни стопанства за наличие на болни или умрели диви мигриращи или синантропни птици. Собствениците на птицевъдни обекти и “задни дворове” не трябва да допускат излизането на птиците извън дворовете, да съхраняват в закрити помещения фуража, с който ги изхранват, да създадат условия за разделно отглеждане на домашни патици и гъски от други домашни птици. Незабавно уведомяване на обслужващия обекта ветеринарен лекар или кмета на населеното място при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност,  както и недопускане на контакт между птици, живеещи в дивата природа и домашни такива, е сред другите ангажименти, които ще имат стопаните на птицевъдни обекти и «задни дворове», във връзка с разпоредените превантивни действия. В сила влиза и забраната за провеждане на пазари и изложби за птици на територията на област Бургас. Служителите на ОДБХ ще извършват по места клинични прегледи и при съмнение за инфлуенца ще взимат проби от домашни и диви птици за вирусологично изследване. Птицевъдните обекти в областта ще бъдат под постоянен контрол относно спазването на мерките за биосигурност.

Добавено : вторник, 24 октомври 2017 09:19 горе назад 1199