Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
В Поморие обсъдиха важните теми за българското председателство на Съвета на ЕС

В Поморие обсъдиха важните теми за българското председателство на Съвета на ЕС

Област Бургас сред първите в страната по брой реализирани европейски проекти

        

         Област Бургас е сред първенците по усвоени средства от оперативните програми на Европейския съюз за изминалия програмен период 2007-2013. Това стана ясно по време на среща - част от информационната кампания посветена на 10 годишното членство на страната ни в ЕС и бъдещото председателство на България на Съвета на ЕС, в която участие взе заместник-областният управител – проф. Севдалина Турманова. Близо 9,4 млрд. евро са получили общините в областта за подобряване условията на живот в сферата на транспорта, околната среда, регионално развитие, конкурентоспособността, развитие на човешките ресурси, административен капацитет и техническа помощ. В тях влизат само средствата усвоени по оперативни програми, без тези, които областта ни е получила по програмата за развитие на селските райони, трансгранично сътрудничество и от националния бюджет. Данните са част от статистика, която води Областният информационен център в Бургас и бяха представени по време на среща с ученици от средните училища в Поморие. Възможността да пътуваме свободно в страните-членки на Европейския съюз, участието в програми за мобилност като програма „Еразъм+“, медицинската помощ, която получаваме в чужбина посредством Европейската здравноосигурителна карта, както и по-ниските такси за роуминг са част от другите ползи от членството на страната ни в ЕС, които отчетоха участниците в дискусията.
Пред младите хора проф. Турманова представи функциите, отговорностите и правомощията на Съвета на ЕС. По достъпен начин на аудиторията бяха обяснени най-важните неща свързани със Съвета на Европейския съюз, а именно, че това е институцията, в рамките на която заседават министрите от всички държави-членки на ЕС, форумът, на който всяка държава изразява националните си решения, обсъжда и се приема законодателство, координират се политики, одобрява се приключване на преговори, подписват се от името на Съюза международни договори, приема се бюджета на ЕС. Съветът заседава в 10 различни формата, като в зависимост от обсъжданата тема съставът на министрите е различен. Заседанията се ръководят от министъра на държавата-членка, която изпълнява ротационното шестмесечно председателство. От 1 Януари 2017 до 30 юни 2017 г., когато България ще председателства Съвета, заседанията му ще се ръководят от българските министри.
„Председателството ще помогне страната ни да покаже още от себе си, тук на място ще бъдат всички европейски лидери, които ще се запознаят отблизо с България. По време на Българското председателство ще имаме възможност да отправим конкретни послания и да изведем важни приоритети, сред които опазване на морската околна среда. Област Бургас ще бъде домакин на събитие, посветено на Европейски ден на морето през месец май. Откриването на Европейския ден на морето ще бъде на 30 май 2018 г., а програмата на форума ще продължи до 31 май, като в дните след това ще се състоят множество инициативи по въпросите на „синята“ икономика и „синьото“ развитие на Черно море,“- допълни проф. Турманова.
По време на срещата бяха представени и реализираните от община Поморие проекти за периода 2007-2013. По-мащабните сред тях са свързани с модернизиране на образователната инфраструктура в училища и детски градини, разширение и реконструкция на пречиствателната станция в града, обновяване  на културната, туристическа и пътна инфраструктура, както и такива, насочени към повишаване компетентността на служителите в общинска администрация.
В срещата участие взеха още заместник-председателят на Общински съвет  Поморие - Юсеин Мехмед, Желязко Страволемов - директор на дирекция "Образование, култура, туризъм, хуманитарни дейности и спорт", представители на Областен информационен център.

Добавено : вторник, 24 октомври 2017 09:13 горе назад 1286