Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Втора партньорска среща по проект RUMORE

Втора партньорска среща по проект RUMORE

Втора партньорска среща по проект RUMORE

 

В периода  27.09.2017 г. -  29.09.2017 г. се проведе втора партньорска среща по проект „Селско- градски партньорства за мотивиране на регионалните икономики“ (RUMORE) по Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020.

Срещата се състоя в град Алмело, Холандия, с участието на представители на всички партньори по проекта, както следва: Университет Хафенсити- Хамбург, Германия;  Агенция за регионалнo развитие Люнебург, Германия; Регион Ломбардия - Италия; Асоциация за зелено образование- Твенте, Холандия; Община Амстердам, Холандия; Регион Централна Македония, Гърция; Агенция за развитие на Източен Солун, Гърция.

Акцент в срещата беше анализ на напредъка по работата върху политическите инструменти и представянето на добри практики от партньорските региони. Участниците от Областна администрация Бургас, представиха презентации относно напредъка на работата върху Областната стратегия за развитие на област Бургас 2014-2020 г. и  добри практики от регион Бургас – Лаборатория „Булуритест“, Институт по земеделие Карнобат – Бюро за научно обслужване и маркетинг; ICT клъстер Бургас, Лаборатория „Солеви системи и природни ресурси“ – Българска академия на науките.

Добавено : сряда, 18 октомври 2017 15:27 горе назад 1393