Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Регионален съвет за развитие на Югоизточен район

Регионален съвет за развитие на Югоизточен район

Регионален съвет за развитие на Югоизточен район

 

 На 13октомври 2017 г. от 10.00 ч. в залата на Областна администрация  Бургас се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район под председателството на Проф. д-р Севдалина Турманова, Зам. областен управител на област Бургас.

На срещата присъстваха представители на министерства, областни управители и кметове на общини в Югоизточен район, представители на организациите на работодателите и работниците и служителите на национално равнище, представители на Управляващите органи на Оперативните програми и др.

Заседанието започна с представяне и обсъждане на Междинната оценка на Регионалния план за развитие на Югоизточен район за 2014-2020 г.  -  анализ на първоначалните резултати от изпълнението на РПР, степента на постигане на поставените цели, очертаната тенденция на развитие; оценка на ефективността и ефикасността на използваните финансови ресурси за развитие на съответния район; изводи и препоръки за изпълнението на РПР за периода до 2020 г.

Заседанието продължи с представяне и обсъждане на Междинната оценка и актуализацията на Областната стратегия за развитие на Област Стара Загора за 2014-2020 г., Резюмето на актуализирания документ за изпълнение на Областната стратегия на Област Ямбол 2014 – 2020 г. от 2017 г.

В рамките на заседанието „Асоциация „Деметра“ представи проект „Център за подкрепа на жертви на сексуално насилие „Вселена“. Центърът е първи по рода си в страната, разработен е по инициатива на Британското посолство в България, базирайки се на опита на SARC в Брайтън, Западен Съсекс, Обединено Кралство.

Добавено : петък, 13 октомври 2017 15:13 горе назад 1487