Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Областният координационен механизъм по деинституционализация разгледа нови случаи

Областният координационен механизъм по деинституционализация разгледа нови случаи
                 На 20 юли, 2017 г. в Областна администрация Бургас бе проведено тринадесетото заседание за работа по случаи на  Областен координационен механизъм по деинституционализация на деца.
             Заседанието започна с извънредна точка на дневния ред – необходимост от спешно настаняване на дете на 20 дни в приемно семейство. Детето се намира се в момента е в детско отделение в болница за лечение, тъй като майката не е в състояние да се грижи и отглежда детето си. "Надежда и домове за децата" подпомогнаха ОЗД Поморие, отговорно за случая, в намирането на приемно семейство Задачата по намирането на приемни семейства  на територията на Бургаска област е все още трудна, поради липса на семейства за деца до 3 години. Това допълнително затруднява  работата на ОЗД структурите в област Бургас.   ОЗД   Поморие трябва да излезе с решение дали детето да бъде настанено в приемно семейство в друга област. НДД изрази готовност да се заплатят транспортните разходи по специализирания превоз, и осигуряването на памперси и  мляко за новороденото. Експертите от съвета разгледаха  още 2 случая на деца в риск - един за дете на 3 месеца от гр. Карнобат, което също ще бъде настанено в приемно семейство в друга област, представен от Началника и социален работник от  ОЗД гр. Карнобат, и друг случай за дете докладван от началника на ОЗД гр. Созопол, и тук се касае за наличие на приемно семейство.
В заседанието участваха 20  представители на институции, членове на Областен координационен механизъм, ангажирани за работа с деца в риск на общинско и областно ниво. Като продължение от предишното заседание  Председателя на ОКМД проф.д-р Севдалина Турманова благодари на всички опганизации и служители на областна администрация, които участваха  в дарителска кампания  за събиране на дрехи, книги и обувки за подпомагане на семействата с деца в риск от изоставяне. Активно участваха Дружество „Самосъзнание“, „Зонта клуб“ Бургас и танцова формация „Чановете“, както и много индивидуални дарители. Дарените над 40 пакета са предоставени на децата и семействата,  с които работи ОКМД.  Продължава и  работата на терен от регионалния координатор на "Надежда и домове за децата " за Бургаска област. В края на заседанието г-жа Турманова връчи Благодарствено писмо на Началника на ОЗД гр. Айтос – г-жа Диана Врабчева от "Надежда и домове за децата" – клон България за успешна  работа на специалистите от отдела по настаняване на дете на 40 дни в приемно семейство в гр. Сливен.

Добавено : неделя, 23 юли 2017 23:50 горе назад 1889