Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Изцяло дигитален архив ще заработи в Областна администрация Бургас

Изцяло дигитален архив ще заработи в Областна администрация Бургас
 Сканират 51 хиляди документа за държавни имоти
 
            Мерки за облекчаване на гражданите и бизнеса при административно обслужване е предприел областният управител на Бургас Вълчо Чолаков. В момента във ведомството се извършва пълна дигитализация на над 51 хиляди архивни документи. Областна администрация Бургас ще бъде първата от 28-те в страната, която ще предложи изцяло електронно обслужване на гражданите, отправили искания за информация от архива на ведомството. По думите на Чолаков е недопустимо в 21 век хората да пътуват километри за един документ или да бъдат препращани от институция в институция. „Обслужването трябва да се случва максимално бързо и на едно място”, коментира той.
            В процеса на работа областният управител установява, че архивът на администрацията не е добре структуриран, между докумените няма връзка, на служителите се налага да търсят с дни, а всичко това удължава времето за обслужване. Последва разпореждане за пълна проверка, резултатите от която са обработени 51 хиляди документа за собственост и над 19 хиляди досиета.  За две години информацията за държавните имоти в областта вече е  структурирана по начин, който до този момент не е съществувал. Това значително скъсява сроковете, в които служителите отговарят на  постъпилите искания на граждани. Чолаков доразвива започнатото с пълна дигитализация на документите. Това става възможно посредством специално закупен софтуер за управление на дигиталния архив и сканиращо устройство. Средствата за модерната техника са осигурени след съкращаване разходите за издръжка на администрацията, които областният управител предприема преди това.
В „Държавен архив“ към Областна администрация Бургас се съхраняват книжа от далечната 1949 г. „Дигитализацията ще разшири и улесни достъпа до архивните документи без да се застрашава тяхното физическо състояние. Обучихме екип, който да работи със специализираната техника, а целта която съм поставил пред екипа е до края на годината да приключим започнатото. С дигитализирането на архива гражданите ще могат да получават административните услуги максимално лесно и няма да губят време и средства, особено тези, които живеят в най-отделачените от областния център населени места. От услугите ще могат да се възползват и останалите институции. Едно малко електронно правителство на местно ниво“- допълни още Вълчо Чолаков.      

Добавено : четвъртък, 06 юли 2017 13:04 горе назад 3533