Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Цоня Дражева получи Почетния знак на Областния управител за изключителен принос в обществено – икономическото развитие на област Бургас.

„Детето като носител на права” е фокусът на новия Закон за детето, който бе представен днес в Бургас от заместник-министъра на труда и социалната политика Валентина Симеонова и екип от експерти в лицето на председателя на Държавната агенция за закрила на детето – Надя Шабани, Елена Кременлиева, Директор Дирекция „Социално включване” при МТСП и Даринка Янкова, заместник изпълнителен директор на Агенция за социално подпомагане. Домакин на срещата бе областният управител на област Бургас Константин Гребенаров.

Новият закон за детето е резултат от десет годишен опит и за разлика от закона създаден през 2000-та година, е насочен не само към проблемите на децата, но и към техните възможности. Той отразява най-новите изисквания и практики в международните актове, поставя общи цели и интегрира ресурса на всички институции в постигането на тези цели.

Добавено : понеделник, 05 декември 2011 00:00 горе назад 2700