Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Дванадесето заседание на Областния координационен механизъм за деинституционализация на деца

Дванадесето заседание на Областния координационен механизъм за деинституционализация на деца
На 6 юни 2017 г. в Областна администрация Бургас бе проведено и дванадесетото заседание за работа по случаи на Областен координационен механизъм по деинституционализация на деца.
На това заседание експертите разгледаха 2 случая на деца в риск - един за дете на 1 година от многодетно семейство с шест деца, представен от Началника на ОЗД гр. Айтос, друг случай за дете докладван от социален работник на Центъра за обществена подкрепа Бургас. По двата случая членовете на ОКМД предложиха  конкретни решения за подобряване на условията  за  отглеждане на децата в семействата и за превенция на изоставянето им. В заседанието участваха 23  представители на институции, членове на Областен координационен механизъм, ангажирани за работа с деца в риск на общинско и областно ниво. По първия  случай работата на терен от регионалния координатор на Надежда и домове за децата за Бургас е започнала и ще продължи, а  допълнителна помощ  и материална подкрепа за многодетното семейство със 6 деца ще окажат „Зонта клуб“-Бургас и БЧК. По другия случай е необходимо социалният работник да събере допълнителна информация, за да се улесни решаването на проблема. По предложение на Председателя на ОКМД г-жа Турманова ще се организира дарителска кампания от членовете на ОКМД за събиране на дрехи, книги и обувки за подпомагане на семействата до края на месец юни. Дружество „Самосъзнание“ направи дарение на играчки  за деца, които ще бъдат предоставяни на децата и семействата,  с които ОКМД работи.
Областният координационен механизъм обединява 26 организации и индституции  и  се ръководи от заместник областния управител проф. д-р Севдалина Турманова. 
           

Добавено : четвъртък, 08 юни 2017 14:44 горе назад 1901