Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Областна администрация Бургас благодари за активността в благотворителната дейност

Областна администрация Бургас благодари за активността в благотворителната  дейност
Грамоти в знак на благодарност връчи днес заместник областният управител проф. Севдалина Турманова на председателите на НЖД „Самосъзнание“ - доц. Снежана Стоянова и на „Зонта клуб-Бургас“ - г-жа Мария Данаилова. Отличията се връчват за активното им включване, изключителен принос и съпричастност към първото издание на благотворителната кампания „Елха на доброто“, организирана от Областния координационен механизъм към областния управител. С думи на благодарност за конструктивната работа на членовете на Областния координационен механизъм двете дами приеха отличията и увериха присъстващите, че това няма да е епизодична дейност и че сътрудничеството ще продължи и в бъдеще в грижата и подпомагането на деца и техните родители, изпаднали в тежко затруднение. Проф. Турманова благодари и на всички индивидуални дарители, които направиха кампанията да стане за пример сред другите областни координационни механизми в страната по своята мащабност.
Работната среща продължи с разглеждане на случаи за деца в риск от общините Руен и Бургас. Членовете на Областния координационен механизъм предприеха конкретни решения за разрешаването на социалните казуси.
ОКМД развива своята дейност в област Бургас от 2015 г. Разгледани са десетки случаи на семейства и деца в риск, като се търсят и намират решения, чрез които да бъдат подпомогнати. ОКМД тясно си сътрудничи с кметовете на общини, бюрата по труда, социалните служби и неправителствените организации „Самосъзнание“, „Зонта-клуб Бургас“ и Британската НПО  „Надежда и домове за децата“ – клон България. С „Надежда и домове за децата“ – клон България“ Областна администрация Бургас има сключен през 2016 г. Меморандум за сътрудничество.

Добавено : сряда, 15 февруари 2017 10:38 горе назад 2069