Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Пилотно в област Бургас започва разработването на стратегия за превенция на сексуалното малтретиране на деца

Пилотно в област Бургас започва разработването на стратегия за превенция на сексуалното малтретиране на деца
Първа работна среща по проект „Разработване на стратегия на общността за превенция на сексуалното малтретиране на деца в регион Бургас“ се проведе на 29.11.2016 г. в Областна администрация Бургас. В срещата взеха участие проф. д-р Севдалина Турманова – зам.-областен управител на област Бургас, г-жа Тони Костова – директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане“, г-жа Дияна Видева – координатор по проекти от Асоциация „Деметра“, г-н Доналд Файндлатер – директор по изследователската и развойна дейност на Фондация „Луси Фейтфул“, Великобритания и г-н Крис Помел – координатор на проекта от същата фондация.
            Проблемът за сексуалното насилие над деца е наболял /засяга едно на всеки 10 деца по света/, а в същото време у нас липсват достатъчно данни за това, както и ефективни мерки за превенция и борба. Цената, която плащат семействата също е много висока.
            Настоящото проектно предложение цели да предотврати проблема чрез разработването на цялостна стратегия за профилактика на сексуалното малтретиране на деца. Тази пилотна инициатива стартира на територията на област Бургас и ще се разпространи в други региони на страната.
            Водещ партньор по проекта е Асоциация „Деметра“, другите партньори са Областна администрация Бургас и Фондация „Луси Фейтфул“ – Великобритания. Асоциация „Деметра“ вече участва в подписано споразумение между 7 институции за стартиране и функциониране на център за помощ на жертви на сексуално насилие, който стартира дейността си през август т.г. Още първите резултати разкриват наличието на този проблем, тъй като 60 % от подадените в центъра сигнали се отнасят до сексуално посегателство над деца. Стратегията ще бъде представена и пред Националната мрежа за децата, като Асоциация „Деметра“ е регионален координатор за областите Бургас, Сливен и Ямбол.

Добавено : сряда, 30 ноември 2016 16:57 горе назад 2628