Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Областният координационен механизъм ще окаже материална и институционална подкрепа на 3 деца в област Бургас

Областният координационен механизъм ще окаже материална и институционална подкрепа на 3 деца в област Бургас
Материална и институционална подкрепа ще получат три деца от Област Бургас, стана ясно по време на деветото заседание на Областен координационен механизъм по деинституционализация на деца. Децата са от градовете Малко Търново и Карнобат и едно от село Братово. Учебни пособия и продукти от първа необходимост ще получи многодетно семейство от Малко Търново, от което е и първото от трите деца – бебе на 6 месеца. Материалната помощ ще дойде от страна на неправителствената организация „Надежда и домове за децата - София“. Институционална подкрепа и съдействие за регистрация по адрес ще получи семейството на детето  от Карнобат. Представителите на институциите ще окажат подкрепа и на семейството от Братово.
Областният координационен механизъм /ОКМ/ обединява 26 организации и институции на територията на бургаски регион и има за цел да помогне за подобряване условията за отглеждане на деца в риск.  Инициативата е по проект „Областен координационен механизъм – модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионалните и общински структури“, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014“, реализиран от Надежда и домове за децата – клон България“. Фокусът е върху деца от 0 до 3 години и техните семейства. В област Бургас ОКМ се ръководи от заместник областният управител проф. Севдалина Турманова. До този момент структурата е подпомогнала над 30 семейства.
 

Добавено : вторник, 25 октомври 2016 12:53 горе назад 2335