Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Представиха в Бургас годишната оперативна програма за 2016 на Фонд научни изследвания

Представиха в Бургас годишната оперативна програма за 2016 на Фонд научни изследвания

Годишната оперативна програма за 2016 г. и насоките за кандидатстване по обявените конкурси за Фундаментални научни изследвания и за научни изследвания на Млади учени бяха представени пред научната общност по време на среща, провела се в  Областна администрация Бургас на 19 юли. Председателят на Изпълнителния съвет на Фонд научни изследвания (ФНИ) - проф. Георги Вайсилов запозна присъстващите с промените в новия правилник за работа на Фонда и детайлно представи възможностите за кандидатстване по програмата. Дискусията постави акцент върху проблемите по оценката и сроковете за финансиране на проектните предложения, както и по критериите за избор на експерти оценители. На срещата присъстваха областният управител  Вълчо Чолаков, доц. Севдалина Турманова - зам.областен управител, проф. Галя Христозова - ректор на БСУ, доц. Пенка Пеева - зам. ректор на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, декани на факултети, ръководители на катедри и университетски преподаватели от двата университета в Бургас. До края на месеца председателят на Изпълнителния съвет на ФНИ проф. Вайсилов ще представи документите по програмата пред академичната общност и в други градове на страната.

Добавено : понеделник, 18 юли 2016 10:45 горе назад 2180