Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Областна администрация Бургас активно работи с НПО в защита на семейства и деца в риск

Областна администрация Бургас активно работи с НПО в защита на семейства и деца     в риск

Областна администрация Бургас активно работи с НПО в защита на семейства и деца  в риск

 

Меморандум за  сътрудничество между Областна администрация Бургас и НПО „Надежда и домове за децата” – клон България беше подписан днес в кабинета на областния управител на Бургас. Подписите под документа сложиха областният управител Вълчо Чолаков и изпълнителният директор на НПО „Надежда и домове за децата” – клон България Георги Симеонов.

Меморандумът е част от новата областна Стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г. и се подписа с цел адекватна подкрепа и консултиране на семейства, както и подпомагане на специалистите, предоставящи социални услуги. Ще фокусира дейността на институциите върху превенция за деца и семейства в риск и изграждане на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество в сферата на социалните услуги за деца и семейства и ефективното реформиране на съществуващите институционални грижи за деца.

Областна администрация Бургас и НПО „Надежда и домове за децата” – клон България, заявиха готовността си да подкрепят националната стратегия „Визия за деинситуционализация на децата в Република България“ и в частност - за децата, настанени в ДМСГД, както и цялостната подкрепа на семействата в риск от изоставяне на своите деца и осигуряване на условия за подобряване връзката между всички заинтересовани институции.

Веднага след подписването на Меморандума за сътрудничество се проведе редовно заседание на Областния координационен механизъм, на което специалисти от различни институции разгледаха поредния случай на дете в риск и взеха решение за разрешаването на социалния казус.

Добавено : сряда, 15 юни 2016 11:47 горе назад 2353