Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Комисията по заетост разгледа и оцени заявките по проект „Обучения и заетост“

Комисията по заетост разгледа и оцени заявките по проект „Обучения и заетост“

Комисията по заетост разгледа и оцени заявките по проект „Обучения и заетост“

 

 На свое заседание Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие разгледа, оцени и класира подадените заявки от работодатели за разкриване на работни места в Бургаска област по проект „Обучения и заетост“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Оценката и класирането на заявките се извърши по Методика, утвърдена от министъра на труда и социалната политика.

 

Заявките от работодателите са подадени по време на първия етап от реализация на схема „Обучения и заетост”, по която ще се финансира наемането на безработни лица над 29 годишна възраст, регистрирани в бюрата по труда. На този етап максималният брой лица, които могат да се наемат от страна на един работодател, е 6. За наетите по проекта безработни лица ще се възстановяват средства за трудови възнаграждения за период до 12 месеца, включително и дължимите към тях осигуровки за сметка на работодателя.

 

На своето заседание Комисията по заетостта разгледа и оцени 254 заявки, подадени от работодателите в обявения период за кандидатстване от 16.05.2016 г. до 20.05.2016 г. В резултат на извършената оценка и на базата на получените точки, комисията класира в рамките на определения за Бургаска област финансов ресурс 41 заявки на работодатели за общо 215 работни места. Съгласно утвърдената Методика за класиране Комисията определи и резервен списък, включващ работодатели, подали заявки по процедурата, за които не достига финансиране.

Добавено : понеделник, 30 май 2016 11:32 горе назад 2185