Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Бургаска област е отличник в развитието на социалните услуги

На редовно заседание на областния съвет за развитие, проведено на 10 май 2016г., представителите на общини, бизнес и стопански организации единодушно приеха новата областна стратегия за развитие на социалните услуги. Директорът на РДСП-Бургас, г-жа Тони Костова, направи кратък анализ на изпълнението на предходната стратегия, от който стана ясно, че всички 13 общини са изпълнили заложените цели, като така са превърнали област Бургас в отличник в предоставянето на социални услуги в страната.

Област Бургас първа на национално ниво закри специализираните институции за деца с увреждания, намиращи се в Несебър, Карнобат, Бургас и Средец.  Първа стартира и приключи проекта „Детство за всички“, с което окончателно завърши с процеса за деинституционализацията на децата в областта. Област Бургас е водеща в страната и по брой на социални услуги в общността.

В рамките на новата стратегия, която ще се изпълнява през следващите 5 години, се поставя акцент върху рисковите групи сред уязвимите общности и лица в неравностойно положение, грижа за старите хора и превенция за деца и семейства в риск, както и развиване на сега съществуващите социални услуги.

Целта е област Бургас да се утвърди в регион с достъпни, разнообразни и качествени социални услуги, които допринасят за подобреното качество на живота, максималната самостоятелност, пълноценната реализация и грижа за индивидите и общностите в риск.

Добавено : четвъртък, 12 май 2016 14:09 горе назад 2010