Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Три бургаски училища представят проектите си по програма Еразъм+

Три бургаски училища представят проектите си по програма Еразъм+

Три бургаски училища представят проектите си по програма Еразъм+

 

Съвместен семинар между три бургаски училища представи възможностите на програма Еразъм+ и проектите, осъществени към момента. ПМГ „Акад. Никола Обрешков“, ГРЕ „Г.С. Раковски“ и ГПАЕ „Гео Милев“ бяха домакини, които в четвъртък, 28.01.2016, от 11 часа в Морското казино споделиха опит и добри практики със заинтересованите от програмата за обучение и образование.

В дневния ред на семинара бяха включени представяния на 7 проекта.

Семинарът започна с проектите на ГРЕ „Г. С. Раковски“, сред които  Да обичаме училището днес, за да обичаме живота утре по КД1 и други два проекта по КД2 – PEAK и Un partenariat intergérationnel au service de la ussite scolaire.

ГПАЕ „Гео Милев“  представиха опита си в Еразъм+ по Ключова дейност 1 – Младеж с проекта "Be Active = Be Perspective" - youth volunteering as a tool for better employability skills", както и по Ключова дейност 1 – Училищно образование с проекта „Изграждане на институционален капацитет за училищно менажиране и вътрешно инспектиране и модернизиране на обучението по чужд език чрез употребата на ИКТ в класната стая“.

Представителите на тазгодишния „Бург на годината“ при младежите - ПМГ „Акад. Никола Обрешков“ запознаха аудиторията с два от своите проекти - „The Ruins of the Past to Power Еuropeans’ Future” и “Students Making an Enterprise in Real Time””.

Една от основните цели на програма „Еразъм +“ е модернизиране на образованието и създаване на партньорства между учебни институции в Европейския съюз. Благодарение на проектите, реализирани по програмата, много ученици и преподаватели имат възможност да практикуват езици, да се обучават или да работят като доброволци в държави от Общността. Периодът на програмата е седемгодишен, а разполагаемият бюджет е в размер на 14, 7 милиарда евро.

 

Добавено : понеделник, 08 февруари 2016 10:20 горе назад 2429