Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Областна администрация Бургас подготвя проекти за минимизиране риска от наводнения

Областна администрация Бургас подготвя проекти за минимизиране риска от наводнения

            Областна администрация Бургас подготвя два проекта по новата програма за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 насочени към превенция от наводнения. Идейните предложения отговарят на предварително обявените приоритети на областния управител Вълчо Чолаков за минимизиране на рисковете от такъв тип природни бедствия. 

            Първият подготвян проект е в партньорство с област Узункопрю и цели превенция от наводнения. Проектът е насочен към дребномащабни инвестиции и закупуване на специализирана техника за предотвратяване на наводнения в трансграничния регион. Експертите от двете страни на границата залагат продължителност 24 месеца и стойност около 600 000 евро. Съвместната работа по по този проект бе скрепена с подписване на споразумение от страна на каймаканина на Узункопрю Кемал Ълдъз и зам.областния управител на Бургас Владимир Крумов по време на  Партньорски форум, провел се преди дни в Одрин.

            Вторият проект е за подобряване капацитета за защита на природата, устойчиво използване и управление на природните ресурси чрез общи инициативи за сътрудничество в трансграничния регион. Тук област Бургас си партнира с Главна дирекция за защита на природата и националните паркове- Истанбул. При одобрение на проекта същият ще продължи 24 месеца, а заложените средства възлизат на 400 000 евро. Проектното предложение е насочено към подобряване състоянието на езерните води на бургаското езеро „Вая“, което представлява Защитена зона по Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“. Това ще допринесе за опазване на дивите птици, природните местообитания, флора и фауна в трансграничния регион.

            „Двата проекта са от изключителна важност за нас. Те са част от приоритетите на екипа ми. Вече година работим усилено за минимизиране на всички обстоятелства, които биха довели до бедствени положения, свързани с непочистените в областта реки. Средства за такива дейности не са ни отпускани, до момента бяхме на терен само с човешка сила и лека техника. Целта ни сега е да закупим специализирано оборудване, с което да постигнем желаните резултати в поддръжката на речните корита и тяхната проводимост. Спечелването на тези проекти ще бъде голяма крачка напред, за да се избегнат бъдещи наводнения.“- коментира Чолаков.

Добавено : понеделник, 25 януари 2016 11:52 горе назад 2185