Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Организиране на информационни дни в град Ямбол и град Бургас по Първата покана за набиране на проектни предложения по Програма Интеррег – трансгранично сътрудничество България-Турция

           След одобрението и стартирането на Първата покана за набиране на проектни предложения по Програма Интеррег - трансгранично сътрудничество България-Турция, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II на Европейския съюз са планирани поредица събития за потенциални кандидати от трансграничния регион. Целта на кампанията е да  популяризира Поканата и да подпомогне кандидатите при изготвянето и подаването на проектни предложения. 


           Съвместният секретариат - Хасково в сътрудничество с ГД “Управление на териториалното сътрудничество”, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Република България (Управляващ орган) организират Информационен ден в град Бургас, който ще се проведе на  12.01.2016 г. в залата на  Областна администрация – Бургас, ул. „Цар Петър“№1.


           По време на събитието ще бъдат представени  изискванията за кандидатстване,  насоките за попълване на формуляра за кандидатстване и изготвяне на бюджет на проекта.


           Презентациите ще бъдат на български език.


           Заинтересованите организации могат да попълнят и изпратят  Регистрационна форма на следните електронни адреси EKiryakova@mrrb.government.bg и IDelchev@mrrb.government.bg не по-късно от 05 януари 2016.


           При попълването на Регистрационната форма, моля да отбележите на кое събитие искате да присъствате. 

Добавено : понеделник, 04 януари 2016 16:07 горе назад 2175