Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Търговски аташета от 4 държави посетиха област Бургас

Търговски аташета от 4 държави посетиха област Бургас
              Търговските представители на посолствата на Австрия, Руска федерация, Италия и Унгария се срещнаха със заместник областните управители Севдалина Турманова и Владимир Крумов.
              Посещението в Бургас е по покана на Търговско индустриална камара и освен срещи с местната власт предвижда и посещения на няколко предприятия в региона.
            В рамките на работното посещение в Областна администрация на гостите бе представена информация за областта и възможностите за инвестиция тук. Заместник областният управител Севдалина Турманова отговори на въпроси свързани с квалификацията на кадри в региона. Интерес представляваше темата свързана с взаимодействието между бизнеса и образователните институции като възможност за подобряване на икономическата среда. Австрия сподели своя положителен опит в тази насока и подкрепи усилията на страната ни за преминаване към дуално образование. Бургас е един от 4-те града, в които пилотно ще бъде изграден Интегриран професионален колеж. „Идеята на интегрирания колеж е да запълни нишата между средното и висшето образование, която съществува в момента, да подготвя квалифицирани кадри за туристическата индустрия“- допълни доц. д-р Турманова.
            През 2015 г. делът на унгарските туристи посетили България е нараснал с 17 % или с 80 000 хил. души повече спрямо миналата година. Данните съобщи Томаш Будай- търговско аташе към посолството на Унгария у нас. По думите му Бургас и региона са обект на все по-голям инвеститорки интерес от страна на държавата, която представлява.
            Положителни тенденции относно чуждестранните инвестиции в региона споделиха и представителите на Италия, Русия и Австрия.
            Желанието на всички присъстващи е за в бъдеще сътрудничеството да продължи, като се запази практиката за организиране на инвестиционни форуми, съдействащи за преки контакти между фирмите.
            По време на срещата присъства и зам.председателя на Българска стопанска камара Георги Шиваров, Жорж Дерелиев и Видка Вълчева от ТИК- Бургас, Мирослав Тончев- главен директор на Българска индустриална асоциация.

Добавено : четвъртък, 10 декември 2015 16:39 горе назад 2209