Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Форум „Работодател на годината 2015"

На 07 декември 2015 г. се проведе дванадесетата официална церемония „Работодател на годината 2015". По време на форума бяха наградени 19 работодатели от цялата страна, класирани в б категории.
 Следните работодатели, осъществяващи дейността си в региона на ДРСЗ Бургас, получиха отличия:
 - Категория „Работодател, наел на работа най-много безработни лица за устойчива заетост""
 „Се Борднетце-България" ЕООД, гр. Карнобат - първо място
 Компанията е с основна дейност доставка на компоненти за международната автомобилна индустрия. Наела е на работа 1 125 безработни лица.
 - Категория „Работодател, наел на работа най-много безработни лица за сезонна заетост"
 Дюни" АД, Ваканционно селище "Дюни", община Созопол – второ място
 Ваканционното селище е наело на работа 465 безработни лица.
 Във връзка с форума „Работодател на годината" Агенцията по заетостта връчва и годишни отличия на служители от териториалните поделения, изявили се с професионализма си и индивидуалния си принос за изпълнение на задачите и поставените цели.
 Наградата „Служител на годината за 2015 г." от ДРСЗ Бургас получи г-жа Павлина Тодорова, началник отдел „Посреднически услуги" в ДБТ Бургас.
 Работодателите и Агенцията по заетостта бяха поздравени за постигнатите резултати на пазара на труда и по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" от заместник-министрите на труда и социалната политика Гълъб Донев, Николай Николов, Лазар Лазаров, Зорница Русинова, председателят на комисията по труда и социалната политика в Народното събрание Хасан Адемов и изпълняващият
длъжността изпълнителен директор на Агенцията по заетостта Валентина Георгиева.

 

 

Добавено : четвъртък, 10 декември 2015 15:43 горе назад 2331