Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
На заседание на ОССЕИВ общините и НПО бяха запознати с предстоящи процедури за кандидатстване по оперативни програми в помощ на уязвими групи

На заседание на ОССЕИВ общините и НПО бяха запознати с предстоящи процедури за кандидатстване по оперативни програми в помощ на уязвими групи
Редовно заседание на Областния съвет по сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси /ОССЕИВ/ се проведе на 10. 12. 2015 г. в Областна администрация Бургас. На него присъстваха представители на общини, териториални дирекции, институции и НПО.
Доц. Севдалина Турманова, зам. областен управител и председател на ОССЕИВ, откри заседанието и представи темите, които от Областния информационен център презентираха пред присъстващите. Целта на работната среща беше да се информират заинтересованите страни по Оперативни програми, които ще бъдат открити за кандидатстване през предстоящата 2016 г. Участниците в съвещанието бяха запознати с Процедури по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ в помощ на уязвимите групи“, както и с „Разработване и внедряване на система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020“.
По европейските програми могат да кандидатстват общини и НПО, като се поощрява сключването на споразумения за сътрудничество между тях.

Добавено : четвъртък, 10 декември 2015 14:30 горе назад 2174