Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Областният координационен механизъм по деинституционализация разгледа два случая на деца в риск

Областният координационен механизъм по деинституционализация  разгледа два случая на деца в риск
На 3 декември  в Областна администрация Бургас бе проведено и шестото заседание за работа по случаи на  Областен координационен механизъм по деинституционализация на деца.   Разгледани бяха  2 случая  на деца в риск, които са настанени в Кризисен център в гр. Средец, създаден  към  Асоциация Деметра – Бургас. Случаите бяха представени от Директора на Кризисния център.  В заседанието участваха 12  представители, членове на Областен Координационен Механизъм, ангажирани за работа с деца в риск на общинско и областно ниво. За двата случая са необходими средства за закупуване на дрехи и обувки за зимния сезон и учебни пособия за подпомагане на учебната дейност на децата. Членовете на ОКМД се ангажираха в търсене на организации и спонсори за осигуряване на необходимите средства и организиране на дарителски акции  в някои училища за събиране на книги и учебни пособия.
            Работата на Областния координационен механизъм по деинституционализация обединява 26 организации и индституции в областта  и  се ръководи от заместник областния управител доц.д-р Севдалина Турманова. 
            Инициативата е по проект „ОКМ - модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионални и общински структури“на  Надежда и домове за деца – клон България – детска благотворителна организация за подобряване живота на деца без родителска грижа и живеещи в трудни условия.Фокусът е върху деца от 0 до 3 години и техните семейства и се подкрепя от Областна администрация Бургас. Работата на ОКМД от месец май 2015 година до сега показа  добри резултати от обединяване усилията и професионалния опит на експертите и те се обединиха около идеята да продължи работата и през следващата година като се разшири  възрастовият обхват на децата до 18 години.

Добавено : петък, 04 декември 2015 11:21 горе назад 2300