Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Областният координационен механизъм по деинституционализация продъжава да помага на жителите на област Бургас

Областният координационен механизъм по деинституционализация продъжава да помага на жителите на област Бургас

Областният координационен механизъм по деинституционализация продъжава да помага на жителите на област Бургас. Изпаднали в нужда граждани на територията на общините Бургас, Карнобат, Сунгурларе, Средец получиха съдействие по различни проблеми. Юридически консултации, помощ при изваждане на лични документи, финансови средства и консумативи са само малка част от подкрепата, която бе оказана на хората в затруднено положение. На свое редовно заседание преди дни представителите на институциите разгледаха нов случай, касаещ многодетното семейство. Според сигнал от Агенция „Закрила на детето”  има риск децата на въпросното семейство да прекъснат образованието си поради финансови затруднения. Започва работа по този случай, като на първо време ще бъдат осигурени учебни пособия за подрастващите.

            Работата на сформирания координационен механизъм обединява 26 организации и индституции  и  се ръководи от заместник областния управител доц.д-р Севдалина Турманова. 

            Инициативата е по проект „ОКМ - модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионални и общински структури“ на  Надежда и домове за деца – клон България – детска благотворителна организация за подобряване живота на деца без родителска грижа и живеещи в трудни условия. Фокусът е върху деца от 0 до 3 години и техните семейства и се подкрепя от Областна администрация Бургас. Работата по проекта продължава със следващото заседание на ОКМ през м. септември, 2015 г. На 16 септември в  Областна администрация Бургас ще се проведе кръгла маса по проекта на тема „ Добри практики и предизвикателства пред деинституционализацията на деца в Бургаска област“, на която ще се споделят успехите и трудностите по този проблем на областно ниво.

Добавено : сряда, 02 септември 2015 12:55 горе назад 2036