Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Международен webinar ще се проведе пилотно по проект SmartPa

Международен webinar ще се проведе пилотно по проект  SmartPa

             Пилотен международен webinar на тема: „Правни аспекти на информационните и комуникационни технологии: идентификация на процедурите за внедряване на публични облачни технологии на местно ниво и етап на внедряване, достигнат от заинтересованите страни“ ще се проведе на 22. 07. 2015г. от 11:00ч., чрез сайта www.anymeeting.com.

            Желаещите да вземат могат да го направят като проследят следния линк:  http://www.anymeeting.com/PIID=EB59DB82874C3E.

            Обучението се провежда като част от изпълнението на съвместен проект: „По-разумни публични администрации в Европейския Съюз“, финансиран по Програма за учене през целия живот „Леонардо да Винчи“, която се подпомага от Европейската Комисия, и където България, в лицето на Областна Администрация Бургас, е страна партньор, заедно с представители на още четири европейски държави, а те са: „Институт за Работа и Технологии“ – Германия; „АНАТОЛИКИ С.А. агенция за развитие на местната власт в източен Солун“ – Гърция; „Градския съвет на Мурсия“ – Испания; „Институт за творческа дейнoст“ – Полша.

            Проектът и неговите резултати бяха представени на заключителна конференция, която се проведе в края на месец Юни, в сградата на Областна Администрация Бургас.

            Всичко за проекта може да бъде видяно на интернет страницата http://www.smartpuba.eu, където е качена цялата информация за целите, партньорите и всички разработени материали, свързани с него.

Добавено : вторник, 21 юли 2015 13:36 горе назад 2390