Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
2 от 13 плажа без нито едно нарушение след извършените от Областна администрация проверки

Приключиха първоначалните проверки на 13-те плажа, отдадени под наем от областния управител на област Бургас. За разлика от други години, през настоящата нарушенията, констатирани от проверяващите са значително по-малко.

            Комисията, назначена със заповед на Вълчо Чолаков и включваща служители от различни ведомства- РЗИ, Морска администрация, БЧК, МВР, е обходила плажните ивици в рамките на две седмици, запознала се е със състоянието им и е издала предписания за отстраняване на пропуските в рамките на 14 дни. На всички проверени плажове спасителната дейност е обезпечена, извършено е почистване и обезпаразитяване. Изключение са местата без организирани медицински пунктове и без назначени медицински лица, както и тези, които не са осигурили 50% - та свободна зона. Сред основните нередности, които са установили експертите са по-малък брой спасители и спасителни постове от задължителните по съгласуваната от МРРБ програма за водноспасителна дейност, недостатъчен брой кошчета за отпадъци, липса на указателни табели за качеството на водата, липсващо оборудване на някои от спасителните лодки и постове. Отличници без нито едно констатирано нарушение и изпълнили всички заложени в договора клаузи са две от плажните ивици - „Река Вая” в община Несебър и „Царево – Василико”. От тази година с разпореждане на областния управител Вълчо Чолаков проверките по плажните ивици ще бъдат повече от два пъти. Отново по заповед на губернатора, на сайта на Областна администрация Бургас е посочен дененощен телефон, на който гражданите могат да подават сигнали за констатирани нередности.

            След изтичане на 14- дневния срок комисията ще обходи всички плажове отново. При неизпълнение на дадените предписания ще бъдат налагани санкции.

            Пълният списък на проверените плажове, както и телефоните за контакт може да бъдат видени на следния линк: http://bsregion.org/bg/index/static/103/

Добавено : сряда, 22 юли 2015 14:24 горе назад 2331