Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Конференция „Наука в полза на обществото“ проведе БАН в Бургас

Конференция  „Наука в полза на обществото“ проведе БАН в Бургас

Ден на отворените врати на Българската Академия на Науките се проведе на 3 юли 2015г.в новооткрития експо-център „Флора”в Бургас.

            Под мотото „Науката в полза на обществото”, форумът събра учени, представители на местната и държавна власт, фирми, неправителствени организации, културни институции и др.

Конференцията се проведе под патронажа на областния управител на област Бургас г-н Вълчо Чолаков и с любезната подкрепа на кмета на града г-н Димитър Николов.  Гостите бяха приветствани от организаторите, които акцентираха върху приноса на регионалния академичен център в Бургас за досегашното сътрудничество и за необходимостта от използване на научния потенциал и създаване на пространства за съвместни инициативи между БАН, Община Бургас и Област Бургас. Председателят на БАН, акад. Стефан Воденичаров направи анализ на работата на регионалнато представителство, ръководено от доц. д-р Севдалина Турманова, цитирайки съвместните проекти, реализирани на територията на областта.

Към днешна дата, в резултат от съвместната работа на институти на БАН е реализирано инсталирането на научна апаратура за автоматично измерване на параметрите на морската среда и провеждането на експерименти в акваторията на Маслен нос, както и съвместното изследване на антропогенното замърсяване на въздуха в трансграничния район на Бургас –Къркларели. Договорите за изпълнението на тези проекти са подписани с посредничеството на координатора на РАЦ Бургас доц. С. Турманова и общата им стойност надвишава 2,5 млн. лева. Паралелно с това беше разработена концепция за създаване на високотехнологичен инвестиционен клъстър с цел да се повиши конкурентоспособността на предприятията след повишаване на технологичния потенциал в област Бургас. В рамките на тези сътрудничества РАЦ-Бургас участва в разработването на Технопарк в Бургаска област, а община Бургас и Института по астрономия при БАН ще продължат сътрудничеството си в изграждането на съвременен планетариум и Народна астрономическа обсерватория. Предстоят сътрудничества с ИМСТЦХ-БАН „Акад. А. Балевски”, Институт за икономически изследвания и Институт за гората. Преди месец започна и Проект за Оценка на отпадъците, еутрофикацията и шумовите смущения в морето. По този начин ще се предвиждат замърсяванията по крайбрежните води. Предвижда се в бъдеще да се направят в Бургас: планетариум, клъстър и технопарк. В момента БАН и Община Бургас работят съвместно и в областта на фармацията и на новите технологии за енергоизточници. „В Бургас има много качествени учени в двата университета и ние работим заедно с тях”, отбеляза Воденичаров.

            Форумът стартира с доклада  на  зам.-кмет на Община Бургас г-жа Йорданка Ананиева «Бургас - град на възможностите». Конференцията обърна внимание на актуални теми като: Съвременни методи за прогноза на наводнения от проливни валежи, състояние и перспективи на устойчиво развитие и проектирането на зелени сгради, приноса на морската наука за устойчиво развитие на бреговата зона. Тъй като 2015 година бе обявена от ООН за международна година на светлината и оптичните технологии, конференцията  обърнa внимание и на светлината в науката. Представени бяха възможностите за производство на полиетери в Бургас и региона, , като бе дискутирана и все така актуалната тема за кризата в българската икономика. Втората част на конференцията беше посветена на етнографските и фолклористични проучвания на областта и перспективите, които те предлагат, както и прелюбопитните астрономически умения, завещани ни от мегалитната култура в Бургаска област - Мегалитната астрономия в Странджа.

            Лектори на събитието бяха Акад. Никола Съботинов, Акад. Ячко Иванов, Акад. Христо Цветанов, Проф. д-р Христомир Брънзов Проф. д-р Атанас Палазов Проф. дин Гарабед Минасян, Доц. дин Ружа Нейкова и Доц. д-р Петко Христов, Доц. д-р Алексей Стоев

            В конференцията взеха участие зам. кметове на Общини в Бургаска област, ректорите на двата университета, председателите на Търговско-промишлената палата и Търговско-индустриалната камара в Бургас, директорите на регионалния музей, регионална библиотека, регионален държавен архив, представители на академичната общност, на бизнеса и неправителствените организации.

 

Презентации от Конференцията:

1 Оптическата наука и технологии в началото на 21век.

2 Съвременни методи за прогноза на наводнения от проливни валежи.

3 Дилемата-ново лекарство или усъвършенстван начин на доставяне в организма.

4 Възможности за производство на полиетери в Бургас и региона.

5 Мегалитна астрономия в Странджа-поглед между небето и камъка.

6 Устойчиво развитие-състояние,проблеми и переспективи.

7 Българсата икономика в криза-Колко още?

8 Морската наука за устойчиво развитие на бреговата зона.


9 Бургас – ГРАД НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ.


Добавено : събота, 04 юли 2015 13:22 горе назад 2864