Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Финална среща по проект „Платформа за културен обмен в Черноморския басейн“

На 19 юни 2015 г. в град Кавала, Гърция се проведе финална среща по проект „Платформа за културен обмен в Черноморския басейн“ (CULTUR-EXP), изпълняван в рамките на Съвместна оперативна програма за сътрудничество „Черноморски басейн“ 2007-2013.

В срещата взеха участие представители на всички партньорски организации - Грузинска асоциация за изследователни и образователни мрежи (GRENA) – Водещ партньор по проекта, Областна администрация Бургас, Европейска регионална рамка за сътрудничество (ERFC), НПО Арменски паметници (AMAP), Молдовска асоциация за изследователни и образователни мрежи (RENAM).

На финалната среща беше представена работата на екипите по проекта и беше обсъдено бъдещото развитие на платформата за културен обмен.

Основната цел на проекта е разработване на иновативна, мултиезикова IT платформа, основана на използването на отворен софтуер и адаптирана за културни продуценти (творци), културни оператори (музеи, галери, театри, читалища, фестивали) и всички представители на културната среда. Всеки творец и любител на изкуството има възможност чрез портала да представи своята дейност, да събере последователи, да организира културни събития или да получи актуална информация за културния живот в Черноморския регион.  Платформата включва богата база данни с линкове към сайтове, свързани с културата и контакти на организации в сферата на културата; календар със събития, в които участниците могат да представят и популяризират свои предстоящи инициативи; културен браузър, позволяващ търсене на съдържанието по регион, страна, творец и т.н. ; табло с обяви, тематични дискусии.

 

http://cultur-exp.eu//

Добавено : вторник, 23 юни 2015 14:22 горе назад 1967