Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
В Бургас ще се проведе информационен ден за възможностите за финансиране по новата ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

                   Информационен ден за възможностите за финансиране по новата ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“  ще се проведе в Бургас на 2 юли 2015 г.
            Целта на информационните дни по оперативните програми, управлявани от Министерството на образованието и науката и Министерството на икономиката, е да подготвят потенциалните бенефициенти за предстоящите покани за проекти.
            В първата част на събитието  заместник-министърът на образованието и науката проф. Николай Денков ще представи Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие" на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР) 2014-2020 г. По време на информационни ден ще бъде коментиран и процеса на интелигентна специализация и изпълнението на плана за действие към Иновационната стратегия за интелигентна специализация, както и останалите приоритетни оси по програмата.
            Началото на събитието е в 13:30 часа в зала „Компас“, х-л „България“. 

Добавено : понеделник, 29 юни 2015 14:39 горе назад 2071