Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Областният координационен механизъм разгледа 2 случая на деца в риск

Областният координационен механизъм разгледа 2 случая на деца в риск

Месец след като Бургас стана първата област в страната, която сформира Областен координационен механизъм по деинституционализация на деца, на 24 юни бе проведено и първото заседание за работа по случаи. Експертите разгледаха два случая на деца в риск, за които следваше да бъдат предприети незабавни действия и се вземат конкретни решения за прибиране и отглеждане на децата в семействата им. Случаите са по предложение от Отдел „Закрила на детето“ – гр. Бургас. В защита интересите на децата и подпомагане на родителите членовете на координационния механизъм взеха решения, в които пряко са ангажирани специалисти от Община Бургас, Дирекция „Бюро по труда“-Бургас, както и социални работници. В заседанието участваха 20 представители на институции, ангажирани за работа с деца в риск на общинско и областно ниво.

            Работата на новосформирания координационен механизъм обединява 26 организации и индституции  и  се ръководи от заместник областния управител доц. д-р Севдалина Турманова. 

            Инициативата е по проект „ОКМ - модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионални и общински структури“ на  Надежда и домове за деца – клон България – детска благотворителна организация за подобряване живота на деца без родителска грижа и живеещи в трудни условия.                                                         
Фокусът е върху деца от 0 до 3 години и техните семейства и се подкрепя от Областна администрация Бургас. Работата по проекта продължава.

Добавено : четвъртък, 25 юни 2015 14:09 горе назад 2279