Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Експерти от 5 европейски страни обмениха опит в Испания

Експерти от 5 европейски страни обмениха опит в Испания

             Експерти от Областна администрация Бургас взеха участие в работна среща „Национални правни аспекти на използването на облачните компютърни технологии в публичния сектор и защита на ИКТ данни“ в гр. Мурсия, Испания. Събитието се проведе в рамките на проект “Smarter EU Public Administrations” изпълняван по програма  Леонарди Да Винчи.

            Поредната среща на експертите от България, Полша, Германия, Гърция и Испания имаше за цел да бъде обменен опит и да се види на място приложението на облачните технологии в страната домакин. Участниците имаха възможност да се запознаят с използването на облачните услуги в продажбата на фармацевтични продукти на фирма оперираща в Испания. На място бе демонстрирано приложението на облачните технологии за управление и контрол на работните процеси, в т. ч. при сортиране, складиране и изпълнение на поръчки на индивидуални клиенти.

            Обучението в Мурсия продължи с посещение в Центъра за данни CRISOL, в който се създават и поддържат „информационни  облаци“. Нагледно участниците в проекта се запознаха с принципите на изграждане на инфраструктурата и мерките за сигурност и защита на ИКТ данни

Добавено : сряда, 29 април 2015 10:45 горе назад 2048