Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Областна администрация и БСУ ще работят за подобряване практическата подготовка на студентите

Областна администрация и БСУ ще работят за подобряване практическата подготовка на студентите
                Областният управител Вълчо Чолаков и ректорът на Бургаски свободен университет проф. дпн Галя Христозова подписаха меморандум за сътрудничество.
            Държавната и образователната институции ще работят за подобряване на практическата подготовка на студентите и реализиране на задължителните учебни практики по специалностите „Право” и „Публична администрация”. Другите две направления на съвместна работа са провеждане на научно-практически конференции, симпозиуми, изложби, както и реализиране на проекти по Оперативните програми.
            По време на срещата областният управител сподели, че голяма част от кадрите в администрацията са бивши възпитаници на Бургаски свободен университет и се справят отлично с работата.
            „Ще дадем възможност на студентите да се подготвят в реална работна среда, да трупат практика, която  да отговори на очакванията на пазара на труда. Мнението ми е, че когато човек усети директно полезността на познанието, това води до желание за самоусъвършенстване и нови знания.“, допълни Чолаков.
            Областна администрация Бургас има сключени такъв тип споразумения и с други образователни институции.
            На подписването присъстваха още зам.-областният управител с ресори култура и образование доц. д-р Севдалина Турманова и зам.- ректорът по учебната дейност и акредитация на БСУ  доц. д-р Евелина Динева.       

Добавено : петък, 05 юни 2015 14:10 горе назад 2059